Eesti Muusikanõukogu (EMN) on professionaalseid muusikainstitutsioone ja muusikuid ühendav mittetulundusühing, mille liikmeteks on 53 Eestis tegutsevat muusikainstitutsiooni.

EMN-i tegevusvaldkonnaks on Eesti helikunsti propageerimine ja väärtustamine, temaatilise informatsiooni vahendamine, muusikaelu oluliste küsimuste ja probleemide käsitlemine ning neile võimalike lahenduste leidmine. Muusikaelu katusorganisatsioonina soovib Eesti Muusikanõukogu seista eesti muusika igakülgse heakäigu ja arengu eest.

Loe lisa Eesti Muusikanõukogu kohta siit.